محصولات صدر رزین خاور

محــصولات ما در تولید کالاهای زیر کاربرد دارد:

رزین فرش ماشینی

فرش ماشینی

مشاهده محصولات

رزین موکت تافتینگ

موکت تافتینگ

مشاهده محصولات

رزین موکت نمدی

موکت نمدی

مشاهده محصولات

رزین موکت صنعتی خودرویی

موکت صنعتی(خودرویی)

مشاهده محصولات

رزین چمن مصنوعی

چمن مصنوعی

مشاهده محصولات

رزین منسوجات نبافته

منسوجات نبافته

مشاهده محصولات

رزین صنایع ساختمان

صنایع ساختمان

مشاهده محصولات

رزین صنایع کاغذ

صنایع کاغذ

مشاهده محصولات

رزین عایق حرارتی برودتی

عایق حرارتی برودتی متالایز

مشاهده محصولات

رزین پوشش فلزات

پوشش فلزات

مشاهده محصولات

رزین نخ تایر و لاستیک

نخ تایر

مشاهده محصولات

رزین لاتکس دستکش صنعتی و پزشکی

دستکش پزشکی و صنعتی

مشاهده محصولات

رزین تایر و لاستیک

نخ تایر

مشاهده محصولات

رزین دستکش صنعتی

دستکش پزشکی و صنعتی

مشاهده محصولات